Εφαρμογή μονάδας ανορθωτή

Μονάδα ανορθωτή που εφαρμόζεται στο AGV, δίτροχο σωρό φόρτισης ηλεκτρικών σκούτερ

Επωφελής ανάλυση:
- Τυπική επικοινωνία CAN για εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων της μονάδας
Κατάλληλο για μια ποικιλία προδιαγραφών εφαρμογής για επιλογή
- Υψηλή πυκνότητα, μείωση όγκου 15%-25%.
- Έξυπνη παρακολούθηση, αναφορά της κατάστασης φόρτισης σε πραγματικό χρόνο
- Εύκολη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης
- Υψηλή απόδοση, μειωμένος χρόνος φόρτισης κατά 20%-30

Σταθμός φόρτισης AGV